Song Composed By:   Not Specified   Year:   Not Specified   [Edit]  

Zoom Practice Studio     Eo Molokai       Font Size:      Transpose: (half steps)         
 
Created by: Site Admin (12/18/2011)
                  
eo moloka'i Composed By: awapuhi neopolean Performed By: awapuhi neopolean Submitted By: kalei gerl <kaleile808@yahoo.com> 1stVERSE: M0E MALiE 0 hAlAWA i kA LA'iE hiLUhiLU 0 hAU'UlA i kAN0E 0Ni E UlUWEhi 0 kAMAl0 i kA hiNA E ME kA M0'0 kEAli'i E hi'0 lANi NEi Ch0RUS: E0 M0l0kA'i kU'U 0NE hANAU E kU'U AiNA kUlA'iWi i Al0hA iA E 2ndVERSE: kAhik0 0 kA'0hU k0l0 iNA PALi E 0 kAMAkANi 0 E'ElE 0 MAkANA lUA E WAih0 kA hElAhElA 0 kA 0 LEhUA E 0 kA 'AiNA 0 h0'0PUlAPUlA 0 NA kUPUNA E Ch0RUS: 3rdVERSE: PUANA i kE MElE N0 kU'U 'AiNA E E0 M0l0kA'i kE kAMA NUi A hiNA E Ch0RUS: [i Al0hA iA E REPEAt 3x] PAU!
                   
                
                 
Composer: Not Specified Retrieved TropicalStormHawaii.com archived copy from http://www.archive.org
   
Personal tools